اطلاعیه, خبر

به حمایت مقاومت کردستان به پیوندیم

6

درحمایت از مقامت کردستان ایران به اعتصاب سراسری به پیوندیم
تاریخ جنبش‌های سیاسی و اجتماعی ایران خیزش ها و انقلاب هایی را در دل خود جای داده که بنا به شرایط و ویژه گی ها ، بخشی از نواحی و اتنیک های ایران نقشی چشمگیر و تاثیر گذار در شکل گیری روند آن وقایع تاریخی داشته اند . اگر درانقلاب مشروطه مقاومت تبریز سرنوشت  انقلاب رارقم میزد ، درشرایط کنونی مردم مبارز کردستان قلب جنبش انقلابی نوین ایران هستند.
نظام ولایی جمهوری اسلامی در چند روز گذشته ، باری دیگر با کشتار وحشیانه در کردستان تمامی تلاش خود را می‌کند تا این جنبش مردمی و انقلابی را از نفس بیاندازد. اما مردمان آزادیخواه ایران با درایت سیاسی به منظور حمایت ازاین سنگر انقلاب، تصمیم به گسترش وتداوم بیش ازپیش اعتصابات و تظاهرات اعتراضی گرفته اند. 
مردم آزادیخواه ترکمنصحرا
در روزهای سخت ، از جنگ گنبد گرفته تا تبعیض مذهبی و سیل ویرانگر درچند سال گذشته، ما ازطرف مردمان کردستان، بلوچستان و اذزبایجان همواره مورد حمایت قرار گرفتیم .
هم اکنون که ایرانیان آزادیخواه دفاع از مردم مبارز کردستان ایران را با روند و آینده جنبش انقلابی ونوین ایران گره زده اند و حمایت از آنان را با گسترش اعتصابات وظیفه تاریخی خود می دانند. بر ما است که در روز پنجشنبه – سوم آذر ماه با مشارکت  جدی  خود در  اعتصابات  عمومی  و سراسری به حمایت مردم مبارز  کردستان  برخیزیم و درهر چه مستحکمتر نمودن این دژ انقلاب گام برداریم.
پاینده باد همبستگی مردمان ایران

سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا
شورای همبستگی ترکمن صحرا
سازمان فرهنگی وسیاسی تورکمن صحرا 
اول آزر۱۴۰۱ – ۲۲نوامبر ۲۰۲۲
http://ilguji.blogspot.com/2022/11/blog-post_23.html

در باره نویسنده / 

امید بایندری

کنشگر و مدافع حقوق بشر

مطالب مرتبط

اطلاعیه ها

درباره سایت

در این وب سایت و در شبکه های اجتماعی , مدافعان حقوق بشر تورکمنصحرا به کمک شما عزیزان تلاش می کنیم تا صدای مردمی که از دیرباز مورد ظلم و ستم بوده و هستند رو به گوش جهانیان برسانیم.
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

ما در شبکه های اجتماعی نیز در کنارتان هستیم