اطلاعیه, رسانه

منشور شورای همبستگی تورکمن- ایران

67

انقلاب مشروطه گرچه با کودتای رضاشاه پهلوی درسال ۱۲۹۹ش/۱۹۲۱م بشکست کشیده شد ولی جنبش آزادیخواهی وعدالت طلبی مردم ایران هرگز خاموش نگشت و دربهمن ماه سال ۱۳۵۷/ فوریه ۱۹۷۹ موفق شد خاندان پهلوی را سرنگون کند. شوربختانه ازاین پیروزی بزرگ مردم، نیروهای ارتجاعی به رهبری خمینی  بهره برده وتوانستند حکومت جمهوری اسلامی را بنیان بگذارند.   

 این رژیم  متباین ومتضاد  با دستاوردهای جامعه جهانی با توسل به دیکتاتوری واعدام گسترده مخالفان ونیز زندانی وشکنجه معترضان تا به امروز به حیات خود ادامه میدهد. نتیجه ی این اعمال بغایت ضد انسانی، بروز بحرانهای همه جانبه وگسترش اعتراضات مردم به تنگ آمده درنقاط محتلف ایران میباشد.

  حرکات اعتراضی مردم که ازدی ماه سال ۱۳۹۶ با دادن شعارهای ضد حکومتی وارد مرحله نوینی شد، اپوزیسیون جمهوری اسلامی را بسوی ایجاد اتحادها ترغیب نمود و بنوبه ی خود درمیان فعالین تورکمن نیز احساس وظیفه درپاسخگویی به ضرورت امر اتحاد عمل را افزایش داد،که منجربه برگزاری نشستها وجلسات متعدد گردید. ازجمعبندی این نشستها وتبادل نظرها، دررابطه با نام “تشکل اتحادی”، “مفاد منشور” و”کمیسیونهای کاری” مورد نیاز توافق حاصل شد.  

 مفاد منشور شورای همبستگی تورکمن

۱-نام تشکل”شورای همبستگی ترکمن- ایران” است ودراین سند از این پس بصورت اختصار “شورا” خوانده خواهد شد. شورا متشکل  از مشارکت افراد حقیقی و حقوقی سکولار و دموکرات تورکمنهای ایرانی میباشد.

    2-شورا در راه برقراری آزادی ،دموکراسی و کسب حقوق سیاسی، فرهنگی و زبانی ملیت تورکمن با تکیه بر اصول منشور جهانی حقوق بشر وبا اتخاذ و کاربست رویکردهای مدنی و خشونت پرهیز فعالیت میکند.

     3-بعلت اصلاح ناپذیری رژیم اسلامی درایران، شورا ازایده گذار مسالمت آمیز ازآن واستقرار جمهوری فدرال و دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت دفاع میکند.

   4-شورا هرگونه رویکرد خشونت بار وقهرآمیز، بویژه از جانب نیروهای مسلح رژیم اسلامی برعلیه مردمان بی دفاع  ایران را شدیدأ محکوم میکند.

   5-ترکیب جمعیتی ایران متشکل از ملیتها و اقوام گوناگون است. عدم پذیرش برابری حقوق آنان ازطرف حکومت های مرکزی به بهانه عوامفریبانه حفظ تمامیت ارضی وحمایت وهمگامی تاسفبار نیروهای سیاسی مرکزگرا  با این سیاست ضد حقوق بشری، بنوبه خود یکی ازعوامل جدی باز تولید استبداد و دیکتاتوری وتنشهای درونی و منطقه ای میباشد.بنابر این، نفی تبعیض و پایبندی به برابر حقوقی ملیتها و اقوام ایرانی برای نهادینه شدن آزادی و دمکراسی، تضمین حفظ  یکپارچکی وهمزیستی مسالمت آمیز مردمان ایران امری اجتناب ناپذیر وحیاتی است.

 6- زبان فارسی بنا به نقش وجایگاه اجتماعی آن، زبان ارتباطی و دیگر زبانها از جمله زبان تورکمنی جزو زبانهای رسمی کشور باید شناخته شوند.

  7- ما طرفدار پیوستن ایران به جامعه جهانی ازطریق رعایت  ارزشهای بین المللی هستیم. یعنی پایبندی به پاسداری از صلح جهانی، حفظ محیط زیست، حقوق بشر، آزادی،دموکراسی، برابری  و نفی همه جانبه تبعیض.

   8- شورا قوانین وسیاست تبعیض محور رژیم  بر مبنای دین، مذهب، اتنیک، زبان، فرهنگ وبویژه در رابطه با نیمی از جمعیت کشورمان ایران یعنی زنان را قویا محکوم کرده و معتقد به برابری کامل حقوق زن و مرد میباشد.

   9- ما تحقق امر گذار مسالمت آمیز ازجمهوری اسلامی را تنها درسایه یک ائتلاف وسیع وهمگانی ایرانیان امکان پذیر دانسته  وازپیشبرد گفتگو ویافت زبان مشترک با دیگر نیروهای سیاسی ومدنی ایرانی استقبال میکنیم. 

    10-  تورکمن صحرا درشرایط کنونی بیش ازهر زمان دیگر برای انعکاس مطالبات ومشارکت قوی درائتلاف ها واتحادها نیاز به همبستگی و اتحاد عمل فعالین سیاسی و مدنی تورکمن دارد. ما از این طریق آمادگی خود را برای همکاری با تمامی فعالین سیاسی تورکمن که مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند، اعلام میکنیم.

شواری همبستگی تورکمن- ایران

    20.01.2019

در باره نویسنده / 

hakalan dev

مطالب مرتبط

اطلاعیه ها

 • حکم اعدام توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم

  حکم اعدام توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی را محکوم میکنیم موجی از اعتراضات گسترده‌ ایرانی ها به صدور حکم اعدام برای خواننده معترض توماج صالحی، از جانب دادگاه انقلاب اصفهان به راه افتاده است. هموطنان معترض مان در سراسر جهان با حمایت معترضین جامعه مدنی کشورهای جهان به راه افتادند تا نهادهای مدافع حقوق بشر، دمکراسی و سکولاریزم صدای اعتراض شان…

 • 🛑 اطلاعیه مشترک شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم

  با ادای احترام به همه رزمندگان انقلاب پرشکوه “زن، زندگی، آزادی” که این چنین قهرمانانه و فداکارانه در سراسر ایران با نظام جنایت پیشه جمهوری اسلامی نبرد می کنند؛با گرامی داشت یاد عزیز جوانان و همه انسان هایی که در راه رهایی ایران و پاسداشت شأن و حرمت انسانی جان فدا کردند؛و با الهام از…

 • بیانیه ۳تشکل ترکمن صحرایی بمناسبت روز جهانی حقوق بشر ۲۰۲۲

  روز جهانی حقوق بشر نوید بخش دنیایی مبتنی بر آزادی و برابری     دهم دسامبر امسال هفتاد وچهارمین سالگرد روزجهانی حقوق بشر است. سند تاریخی منشور ویا اعلامیه جهانی حقوق بشر بمثابه یک عهد و پیمان بین‌المللی در روز دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. ازآن پس این روز بنام روز جهانی حقوق بشر درحافظه تاریخی بشریت برای همیشه…

 • نامه۵ سازمان زنان ملیتهای تحت ستم درایران به۹ سازمان بین المللی

  نامه پنج سازمان زنان ملیت‌های تحت ستم درایران به نه سازمان بین المللی، ازجمله امنستی اینترناسیونال ویونیسف… ازابراز همبستگی شما متشکریم، اما زمان اقدام فوری درایران فرا رسیده است! به: سازمان ملل، یونیسف، عفو بین الملل، سازمان بین المللی کار،ENNHRI  وهرکسی به مدافعان حقوق بشر درایران اهمیت می دهدموضوع :  ازابراز همبستگی شما متشکرم، اما زمان اقدام فوری برای…

 • به حمایت مقاومت کردستان به پیوندیم

  درحمایت از مقامت کردستان ایران به اعتصاب سراسری به پیوندیم تاریخ جنبش‌های سیاسی و اجتماعی ایران خیزش ها و انقلاب هایی را در دل خود جای داده که بنا به شرایط و ویژه گی ها ، بخشی از نواحی و اتنیک های ایران نقشی چشمگیر و تاثیر گذار در شکل گیری روند آن وقایع تاریخی…

 • فراخوان سه ائتلاف سیاسی به مناسبت چهلمین روز جمعه‌ی خونین زاهدان و همدردی با مردم خاش

  برای چهلمین روز جمعه‌ی خونین زاهدان و همدردی با مردم خاش پس از جمعه‌ی سیاه و خونین خاش در حالی به چھلمین روز جمعه‌ی سیاه و خونین زاھدان که در ھشتم مھرماه ١۴٠١ اتفاق افتاد نزدیک می‌شویم که رژیم سفاک جمهوری اسلامی جمعه‌ی خونین دیگری را در ١٣ آبان در شهرستان خاش رقم زد که…

 • اطلاعیه‌

  “کؤنگلۆنگ تاپان دۇست یۇلوندا، جان بِرگین”“جان ده در راه دوستی که دل آرامِ توست”“ماغتئمغولئ پئراغئ” همایش بزرگداشت ۲۸۹-مین سالگرد تولد شاعر بزرگ تورکمن، مختومقلی فراغی در “آق توقای”، با هماهنگی استانداری گلستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و شورای هماهنگی جمعیت‌ها و انجمن‌های ادبی-فرهنگی تورکمنصحرا برگزار می‌گردد. مکان:آق‌توقای- آرامگاهزمان:پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت، مراسم رسمی…

 • اطلاعیه مشترک دو سازمان فرهنگی وسیاسی ونیز حقوق بشری ترکمن صحرا

  نه به جنگ، پیش بسوی صلح ، تفاهم وهمکاری هرچه گسترده تر جهانیان برای حقوق بشر، آزادی و دمکراسی  رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، برای حل مسایل و مشکلاتی که روسیه در رابطه با اوکراین دارد، راه جنگ را پذیرفته در روز ۲۴فوریه ۲۰۲۲ فرمان اعزام قوای نظامی صادر نمود و دنیا را در وضعیت بیم وهراس…

 • اعتراض مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا بسازمان ملل

  اعتراض سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا   به برگزیدن جمهوری اسلامی ایران، به عضویت کمیسیون مقام زن در سازمان ملل اخیرا برخلاف انتظار جامعه مدنی جهانی بویژه جامعه مدنی ایران  در رسانه های سراسر جهان اعلام شد جمهوری اسلامی ایران، به عضویت کمیسیون مقام زن درسازمان ملل متحد برگزیده شده است. سوال سازمان  مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا  از مسئولین سازمان…

 • درباره سایت

  در این وب سایت و در شبکه های اجتماعی , مدافعان حقوق بشر تورکمنصحرا به کمک شما عزیزان تلاش می کنیم تا صدای مردمی که از دیرباز مورد ظلم و ستم بوده و هستند رو به گوش جهانیان برسانیم.
  تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

  Discover more from HRDTurkmenSahra

  Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

  Continue reading