اطلاعیه

بیانیه کنگره ملیت های ایران فدرال درباره تروریست شناخته شدن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران

60

بدنبال تحریم ها و دیگرتصمیم های مهم اقتصادی، اقدامِ اخیرِسیاسیِ دولتِ أمریکا برعلیهِ سپاهِ پاسدارانِ جمهوریِ اسلامی ایران، که درنوزدهم فروردین ابواب جمعیِ سپاه پاسداران را درلیست سازمان های تروریستى خود قرارداد، اقدام بی سابقه ومهمی بود که به مرورزمان با توجه به عملکردهای جمهورى اسلامى ایران به اجرا درمی آید.
بنا به اظهار نظر مکرر مقامات بلند پایۀ امریکا، تمامى گزینه ها برعلیه سپاه روى میزاست.

سپاه پاسداران جمهورى اسلامى ایران ازبدو بنیادگذارى، دو وظیفه عمده یعنى سرکوب و ترورمخالفین نظام وصدورانقلاب به کشورهاى دیگر، وبویژه همسایه را برعهده داشت، که درزمان ریاست جمهوری پدر خوانده اکبر رفسنجانی، دراموراقتصادِ کلان ایران نیز نقش تعیین کننده ای بعهده گرفت.

به مرور ِزمان حیطۀ عملکردِ سپاه به حفاظت ازمرزها ، تولیدات نظامى وسپس با تصویب أصل ۴۴ قانون اساسى که مبتنى برخصوصى سازى بخشی ازاموال دولتی بود، بازهم گسترش یافت وعملاً درمدتى کوتاه، بصورت مافیای اقتصادی درآمد که صاحب بیش از پنجاه درصد سرمایه مالى وتولیدى کشورشد وازنظر سیاسی نیزبه دولتی درسایه مبدل گشت.
علاوه بر ترورشخصیت های سیاسی ایرانی، هم اکنون درپیشبرد سیاستِ خارجى، بویژه در خاورمیانه، ازطریق حمایت مالى و نظامى ازگروهاىِ تروریستی شناخته شده، و نیز نیروهای مسلح شیعى، وهمینطوردرداخل کشور، در اداره تمامى امور آن نقشى تعیین کننده دارد.

با قرارگرفتن سپاه درلیست تروریستى، دولت أمریکا درنخستین گام درآمد ارزى و بطورکلى توان مالى سپاه راهدف قرارخواهد داد. براى کاستن صادرات نفت جمهوری اسلامی به احتمال قوی، مانعِ تردد کشتیهاى حمل ونقل متعلق به سپاه خواهد شد، از بنادری که دولتهای ایران کنترل گمرکی بر واردات وصادرات آن ندارند. ازنظرنظامی نیز، درصورت لزوم نیروهای مسلح سپاه را درسوریه، عراق ودیگرکشورها، تا خروج آنان زیرضرب مستقیم یا نیابتی بیشتر قرار خواهد داد.

بنظرمیرسد دولت ترامپ تمامى تدابیر وإمکانات خود را برای تأمینِ منافع آمریکا و متحدانش، جهتِ کشاندنِ عاجرانۀ جمهورى اسلامى به میزمذاکره، به کارخواهد بست. جمهوری اسلامى ایران، صرف نظرازاینکه درآینده درآمریکا چه دولتى زمام امور را به دست گیرد، یا ناگزیربه یک نرمش قهرمانانه(عاجزانۀ) دیگر تن خواهد داد ویا با ادامه راهکارهاى ایران برباد دِهِ خود، ایام تلخ و تراژیک مردمان ایران را چند برابرخواهد نمود.

اما اعلام سپاه به عنوان یک نهادِ تروریستى ازجانب هردولتى ولو دولت امریکاى به ریاست ترامپ، که طبعاً تنها به منافع کشور خود فکرمی کند امری طبیعی وقابل درک است.
با این تصمیم دولت امریکا همکاری شرکت های اروپایی با ایران، درچهارچوب برجام با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

اتحادیۀ اروپا نیز براى کشاندن جمهوری اسلامى ایران، بر سر میز مذاکره، در رابطه با موشکهاى بالستیک وقاره پیما، خروج ازسوریه، و رعایت حقوق بشر، با قاطعیت بیشتری عمل خواهد کرد. سپاه برای خلاصى از تحریمهای گسترده به اجبار، دارایی هاى خود را به شرکت هاى دیگرواگذارخواهدنمود ودر یک کلام این روند به مرورِزمان، تضعیفِ همه جانبۀ سپاه پاسداران را به دنبال خواهد داشت که به نوبۀ خود، همسو با خواست های آزادیخواهانه مردمان ایران وهمچنین نیروهای سیاسی دموکراسی خواه میباشد.
کنگرۀ ملیتهاى ایران فدرال، درلیست تروریستى گنجانده شدنِ سپاه پاسداران را ازجانب دولت امریکا، وهر دولت دیگر، به فال نیک می گیرد وبراین باوراست که تضعیف همه جانبۀ سپاه از یکطرف، قدرت سرکوبگرى ودخالت درامورِسیاسى جمهوری اسلامی ایران را به تحلیل خواهد برد، و ازطرف دیگرامکان وقوع تحولات به نفع جنبش اجتماعى وسیاسى داخل کشوررا افزایش خواهد داد.
ما معتقدیم که دولت امریکا به دلیل عملکردهاى نابخردانه سردمداران جمهورى اسلامى ایران چنین تصمیمى را اتخاذ کرده است. هم اکنون وظیفه نیروهاى دموکرات یعنی (آزادیخواه و تبعیض ستیز و سکولار) ایرانی است که با گسترش دایرۀ اتحاد عمل و هم اندیشى، بر محور براندازی رژیم جمهورى اسلامى ایران، به ضرورتِ ایجاد آلترناتیوى قوی و دموکرات جامۀ عمل بپوشانند. آلترناتیوى که با پیشبرد تدابیر و راهکارهای مورد نیاز از جمله دیالوگ وهمگامی باجهانیان، توان گذار ازجمهورى اسلامى ایران را، با تأمین منافع مردمان ایران داشته باشد.
کنگرۀ ملیتهاى ایران فدرال
۲۶ فروردین ۱۳۹۸- ۱۵.۰۴.۲۰۱۹

در باره نویسنده / 

امید بایندری

کنشگر و مدافع حقوق بشر

مطالب مرتبط

اطلاعیه ها

 • حکم اعدام توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم

  حکم اعدام توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی را محکوم میکنیم موجی از اعتراضات گسترده‌ ایرانی ها به صدور حکم اعدام برای خواننده معترض توماج صالحی، از جانب دادگاه انقلاب اصفهان به راه افتاده است. هموطنان معترض مان در سراسر جهان با حمایت معترضین جامعه مدنی کشورهای جهان به راه افتادند تا نهادهای مدافع حقوق بشر، دمکراسی و سکولاریزم صدای اعتراض شان…

 • 🛑 اطلاعیه مشترک شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم

  با ادای احترام به همه رزمندگان انقلاب پرشکوه “زن، زندگی، آزادی” که این چنین قهرمانانه و فداکارانه در سراسر ایران با نظام جنایت پیشه جمهوری اسلامی نبرد می کنند؛با گرامی داشت یاد عزیز جوانان و همه انسان هایی که در راه رهایی ایران و پاسداشت شأن و حرمت انسانی جان فدا کردند؛و با الهام از…

 • بیانیه ۳تشکل ترکمن صحرایی بمناسبت روز جهانی حقوق بشر ۲۰۲۲

  روز جهانی حقوق بشر نوید بخش دنیایی مبتنی بر آزادی و برابری     دهم دسامبر امسال هفتاد وچهارمین سالگرد روزجهانی حقوق بشر است. سند تاریخی منشور ویا اعلامیه جهانی حقوق بشر بمثابه یک عهد و پیمان بین‌المللی در روز دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. ازآن پس این روز بنام روز جهانی حقوق بشر درحافظه تاریخی بشریت برای همیشه…

 • نامه۵ سازمان زنان ملیتهای تحت ستم درایران به۹ سازمان بین المللی

  نامه پنج سازمان زنان ملیت‌های تحت ستم درایران به نه سازمان بین المللی، ازجمله امنستی اینترناسیونال ویونیسف… ازابراز همبستگی شما متشکریم، اما زمان اقدام فوری درایران فرا رسیده است! به: سازمان ملل، یونیسف، عفو بین الملل، سازمان بین المللی کار،ENNHRI  وهرکسی به مدافعان حقوق بشر درایران اهمیت می دهدموضوع :  ازابراز همبستگی شما متشکرم، اما زمان اقدام فوری برای…

 • به حمایت مقاومت کردستان به پیوندیم

  درحمایت از مقامت کردستان ایران به اعتصاب سراسری به پیوندیم تاریخ جنبش‌های سیاسی و اجتماعی ایران خیزش ها و انقلاب هایی را در دل خود جای داده که بنا به شرایط و ویژه گی ها ، بخشی از نواحی و اتنیک های ایران نقشی چشمگیر و تاثیر گذار در شکل گیری روند آن وقایع تاریخی…

 • فراخوان سه ائتلاف سیاسی به مناسبت چهلمین روز جمعه‌ی خونین زاهدان و همدردی با مردم خاش

  برای چهلمین روز جمعه‌ی خونین زاهدان و همدردی با مردم خاش پس از جمعه‌ی سیاه و خونین خاش در حالی به چھلمین روز جمعه‌ی سیاه و خونین زاھدان که در ھشتم مھرماه ١۴٠١ اتفاق افتاد نزدیک می‌شویم که رژیم سفاک جمهوری اسلامی جمعه‌ی خونین دیگری را در ١٣ آبان در شهرستان خاش رقم زد که…

 • اطلاعیه‌

  “کؤنگلۆنگ تاپان دۇست یۇلوندا، جان بِرگین”“جان ده در راه دوستی که دل آرامِ توست”“ماغتئمغولئ پئراغئ” همایش بزرگداشت ۲۸۹-مین سالگرد تولد شاعر بزرگ تورکمن، مختومقلی فراغی در “آق توقای”، با هماهنگی استانداری گلستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و شورای هماهنگی جمعیت‌ها و انجمن‌های ادبی-فرهنگی تورکمنصحرا برگزار می‌گردد. مکان:آق‌توقای- آرامگاهزمان:پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت، مراسم رسمی…

 • اطلاعیه مشترک دو سازمان فرهنگی وسیاسی ونیز حقوق بشری ترکمن صحرا

  نه به جنگ، پیش بسوی صلح ، تفاهم وهمکاری هرچه گسترده تر جهانیان برای حقوق بشر، آزادی و دمکراسی  رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، برای حل مسایل و مشکلاتی که روسیه در رابطه با اوکراین دارد، راه جنگ را پذیرفته در روز ۲۴فوریه ۲۰۲۲ فرمان اعزام قوای نظامی صادر نمود و دنیا را در وضعیت بیم وهراس…

 • اعتراض مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا بسازمان ملل

  اعتراض سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا   به برگزیدن جمهوری اسلامی ایران، به عضویت کمیسیون مقام زن در سازمان ملل اخیرا برخلاف انتظار جامعه مدنی جهانی بویژه جامعه مدنی ایران  در رسانه های سراسر جهان اعلام شد جمهوری اسلامی ایران، به عضویت کمیسیون مقام زن درسازمان ملل متحد برگزیده شده است. سوال سازمان  مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا  از مسئولین سازمان…

 • درباره سایت

  در این وب سایت و در شبکه های اجتماعی , مدافعان حقوق بشر تورکمنصحرا به کمک شما عزیزان تلاش می کنیم تا صدای مردمی که از دیرباز مورد ظلم و ستم بوده و هستند رو به گوش جهانیان برسانیم.
  تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

  Discover more from HRDTurkmenSahra

  Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

  Continue reading