خبر

تلاش برای ایجاد اختلال افکار

86

تلاش برای ایجاد اختلال افکار

 

 

 اخیرا برخی از صاحبان قلم و سایتهای محلی به لطایف الحیل می کوشند که یاشولی گری و یاشولی ها را در ترکمن صحرا به چالش کشیده و نقش آنها را کمرنگ و بی اثر جلوه دهند .

یاشولی ها چه کسانی هستند؟

آیا بدون علم و تدبیر هستند؟

آیا فارق از قدرت تصمیم گیری درست اند؟

اگر یاشولی های تورکمن بی تدبیر و خارج علم بودند و فارق از قدرت تصمیم گیری درست، حال هیچ حکومتی وجود نداشت. تمام قدرت ها و حکومت های به تدبیر یاشولی ها بوده(ریش سفیدان و بزرگان یک جامعه) که در میان تورکمن ها با نام یاشولی شناخته شده است، یاشولی ها در میان تورکمنها قابل احترام زیادی هستند و این بر همگان آشکار است، در کمال تاسف همیشه کسانی بودند که برای ضربه زدن به جامعه قوی و متهد، کثیفترین تاکتیک را پیش میگیرند و با همکاری افرادی از درون جامعه برای لطمه زدن به آن استفاده می کنند، و حال در سایتهای مختلف افراد صاحب قلمی را می بینیم که برای ضربه زدن به جامعه تورکمن می خواهد یاشولی هایی را که تصمیمات درستی را اتخاذ می کنند را بی تدبیر و فارق از قدرت تصمیم گیری نشان دهند که با اینکار می خواهند باعث اختلال و بی اعتمادی بین جامعه تورکمن ایجاد کنند، در جامعه ای که اعتماد و احترام وجود نداشته باشد شکننده شده و خیلی زود تسلیم افکار دیگران می شود.

برای دوستان باید عرض کنم که وقایع تاریخ ها را فراموش نکنیم، اگر بخواهیم نمونه کوچک تصمیمات درست یاشولی ها را بنویسیم باید به انتخاب درست نمایندگان شهیدمان چون اترک و هلاکو باید اشاره کنم که برای گرفتم اعتماد و حق این جامعه تورکمن جانشان را دادند و حالا افرادی پیدا شدند که می خواهند جامعه یاشولی های تورکمن را بی تدبیر نشان دهند.

جامعه تورکمن همیشه نیازمند یاشولی ها می باشد، تجربه آنها پر ارزش ترین درس های تاریخ یک جامعه هستند، تورکمن بیدار باش -همیشه کسایی برای نابودی ات به کمین نشسته است.

برای نابودی تمدنت، زبان و ارزش های ملی ات تلاش خواهند کرد.

و مدافعان حقوق بشر تورکمن صحرا به نقل از سایت اولکامیز یکی از خوانندگان چنین می نویسد:

مطلب زیر به قلم یکی از کاربران صاحب نظر سایت اولکامیز می باشد که در دفاع از جایگاه والای یاشولی ها در بین ترکمنها نوشته شده است .

 مطلب ذیل بیانگر این نکته است که هنوز یاشولی ها در جوامع سنتی مانند ترکمنها تاثیرگذار بوده و از گروههای مرجع به شمار می روند. همچنین این نوشته در پاسخ به دیدگاه و تفکری است که قدرت یاشولی ها را بر نمی تابند و با قلم و سخن خود سعی میکنند که جایگاه و نفوذ آنها را در جامعه کم رنگ نشان دهند : ۱-آقای عبدالمناف آق ارکاکلی دوست ارجمند در مطلب اخیر خود ( یاشولی ها آسیب ها و فرصت ها ) سعی کرده اید یا ما چنین استنباط کرده ایم یاشولی ها و یاشولی گری را ناتوان ,ناآگاه به مسائل سیاسی,فاقد قدرت تحلیل مسائل فرهنگی ,اجتماعی,سیاسی معرفی کرده و یک گروه پوپولیستی نشان دهید. در جواب باید عرض کنم که یاشولی ها بافت همگن ندارند و از همه صنوف با تمام مدارک تحصیلی و با عقاید و سلایق فرهنگی ,اجتماعی و سیاسی گوناگون در کنار یکدیگر برای ائتلاف تلاش شبانه روزی انجام داده و میدهند ,نمونه ی بارز آن ائتلاف یازده شورای شخص گنبد است. اگر مردم حرکت آنها را عوام فریبی میدانستند آیا به کاندید های انها بالاترین رای استان را میدادند؟ و در گنبد هر یازده نفر انها را بر کرسی نمی نشاندند و امروز هم عملکرد آنها را در سطح شهر گنبد نمی بینید؟ یا خود را به نابینایی زده اید؟ پس به این دلایل آنها پوپولیست نمی توانند باشند و اما در مورد آگاهی سیاسی قدرت تحلیل گری فرموده اید : آیا آزمون کتبی و عملی از انها به عمل اورده اید که به صراحت انگ فاقد سواد سیاسی فرهنگی میزنید ؟ که هیچ حتی جامعه ی ترکمنی که در آن زندگی میکنید را نمی شناسید و در همان تفکرات ایده آلیستی خود غوطه ور هستید به همین دلیل سعی میکنید به مانند ماهی خلاف جریان آب شنا کنید بلکه باید به مانند خیل عظیم ادمهای بی ادعا عالم و دانشمند در جهت حرکت اجماع مردم گام بردارید زیرا تنها از راه اتحاد میتوانیم به ان هدف مقدس دست یابیم پس بسم الله. ۲- اما آیا می دانید که جامعه ترکمن از دیرباز چگونه اداره میشده است؟ به قول شما توسط خان ها و ریش سفیدان اداره میشده.حداقل اینجانب با توجه به نوشته های صاحبنظران تاریخ و تاریخ شناسان آن را قبول ندارم و میگویم چگونه است ملتی که سلسله های بزرگ حکومتی تشکیل داده اندتوسط یک یا چند خان و ریش سفید اداره شود؟ شاید شما قسمتی از ادبار تاریخ ترکمن هارا بررسی کرده اید و چنین نتیجه گرفته اید بنابراین با مطالعه و بررسی اندک قضاوت در مورد فرهنگ سیاسی اجتماعی ترکمن ها جفای بزرگ در حق ان فرهنگ میباشد خداوند ظا لمان را دوست ندارد. ۳- در مورد اینکه فرموده اید فعالان انتخاباتی را به خاطر مقدس بودن کلمه یاشولی به این نام ,نامیده اند باید خدمت شما عرض نمایم اولا یاشولی یک کلمه مقدس نیس بلکه محترم است. یعنی مقدس بین تمام ملت ها در یک معنی یعنی پاکی به کار میرود ولی محترم کلمه ای نسبی است ممکن است یک چیز در یک جامعه هنجار و قابل احترام باشد و حال در جامعه ای دیگر ناهنجار تلقی شود و غیر قابل احترام باشد و به همین دلیل گفتار شما چنان درست به نظر نمیرسد و قضاوت به عهده ی خوانندگان محترم است. ۴- فرموده اید یاشولی ها سوال های علمی و مدرن تحصیل کرده ها را به روش های قدیمی جواب میده اند همه میدانیم جواب سوال های علمی را در دپارتمان های علمی دانشگاه ها مطرح کرده جویا جواب میشوند و دانشمندان و اساتید آن رشته مورد سوال پاسخ گوی آن خواهند بود.ولی اگر منظورتان سوالات مربوط به انتخابات منطقه باشد بله ! یاشولی ها و فعالان انتخاباتی در حد وسع خود پاسخگو هستند ولی تا به حال سوال مدرنی مطرح نشده تا بی جواب مانده باشد . ۵- ساختار یاشولی هارا با ساختار یک حزب مقایسه کرده اید به نطر این قلم اصل مقایسه خوب است ولی نوع مقایسه و نتیجه گیری از ان چندان درست به نظر نمیرسد زیرا حزب یک تشکیلات رسمی است و میتواند مدت ها قبل از انتخابات برنامه ریزی کرده و هدف گزاری نماید چون مجوز دارد و در نزد نظام تفکر و برنامه های آنها شناخته شده است ولی یاشولی ها یک جمع خود جوش هستند و فقط به خاطر احساس مسئولیت در مقابل منافع نظام و مردم خود حرکت خودجوش انجام میدهند به همین دلیل شاید به مانند حزب از آزادی عمل بیشتر برخوردار نباشد و با احتیاط تر حرکت کند تا افرادی مدعی به مانند شما ها پیدا نشوند. ۶- فرموده اید اگر یاشولی ها قدرت داشتند چرا نمیتوانند یک فرد را دوبار به مجلس بفرستند؟ جواب: به نظر حقیر هیچ یاشولی به خود اجازه نمیدهد که بگوید دارای قدرت است اگر چنین بود ۶-۷ ماه شبانه روز نمیدویدند ولی آنها افکار و نیات خود را شفاف به مردم اعلام میکنند و سپس میگویند که آقای….. مناسب رسیدن به هدف غایی است قدرت واقعی و تصمیم گیرنده اصلی مردم هستند به قول حضرت امام:(“میزان رای مردم است”) و قدرت یاشولی ها با تصمیم و رای مردم معنا پیدا میکند ۷- در مورد شهیدان اترک تیار و مامی هلاکو فرموده اید: آیا میدانید این بزرگواران را چه کسانی به جامعه حوزه شهرستانی گنبد کاووس معرفی کرده اند؟همین یاشولی ها ! در کنار هردوی انها نیز بوده اند و ماه ها به صورت شبانه روز برای معرفی افکار انان کوشیده اند تا مورد اعتماد جامعه قرار گرفتند و خوشبختانه هرکدام دوبار وارد مجلس شورای اسلامی شده اند. ۸- یاشولی ها همه آدم های مومنی هستند ,خدا ترس,معتقد به توحید نبوت و معاد پس چگونه میتوانند از خود بت سازند؟معاذالله و هیچ یاشولی خود را عاری از خطا نمیداند ولی مردم به انها با دید احترام و عزت مینگرند و به ادامه ی راهشان تشویق میکنند دستشان درد نکند و آنها هم به ان دلخوش بوده و دقیقا به همین دلیل سرپا هستند و شبانه روز در جهت ائتلاف تلاش میکنند. ۹- همه گروه ها به مانند کارمندان ,هنرمندان,شعرا,نویسندگان,بازیگران,طراحان صحنه,کارگردانان,آهنگسازان,نوازندگان خلاصه همه و همه مورد تشویق قرار میگیرند الا فعالان انتخابات و یاشولی ها چون هروقت پیروزی نصیب میشود میگویند خود کاندیدا توانمند است و اما هر موقع شکست پیش می اید مقصر اصلی یاشولی ها هستند !عجبا ۱۰- درمورد بومی بودن همون یاشولی که اشاره کرده اید ۳۰سال دبیر همین شهرستان بود ۳۰سال سکونت در گنبد برای بومی بودن کافی نیست ؟ با اعتماد همین مردم یک دوره نماینده ما در مجلس شورای اسلامی بوده است و در ائتلاف ۱۱ شورای شهر با آن سن و سال بیش از هفت ماه شبانه روز گام به گام جوانان و میان سالان فعالیت کرده اما کاندید قدر مورد نظر شما در مقابل دو سوال اقتصاد سیاسی وا مانده و درجا زده است.اما زبان مال خود آدم است هرچیزی را میتواند ادعا کند خداوند در قرآن به قلم سوگند یاد کرده پس این قلم را به زهر آلوده کرده و افکار عمومی را مسموم نکنیم ! واقعا دوست دارید یاشولی شوید؟ بفرمایید در باز است و در آینده نزدیک از شما هم دعوت با عمل خواهد آمد تا مردم ببینند چه در چنته دارید آیا کاریزمای یاشولی گری را دارا هستید یا خیر؟ به گزارش اولکامیز مطلب فوق در پاسخ به یادداشت انتخاباتی عبدالمناف آق ارکاکلی با عنوان یاشولی گری ، فرصت ها و یاشولی ها نوشته شده است. این یاداشت مذکور را به نقل از ترکمن سسی می خوانید: دموکراسی،مردم سالاری،احزاب،جناح ها و کلمات مشابه،واژه هایی است که همه روزه از رسانه های جمعی و گروهی می شنویم . نمونه بارزعملی شده این کلمات زیبا و آرمان گرایانه درانتخابات نمود پیدا کرده است. انتخابات در ترکمن صحرا را می توان از چندین منظر نگاه و تحلیل کرد.در این میان یکی از مسائلی که در هر انتخابات به آن تاکید می شود مساله یاشولی گری و نقش یاشولی ها در انتخابات است. یکی از سوالات مهمی که برای هر ذهن پویا و کاوشگر پیش می آید بیان این نکته است که آیا یاشولی ها واقعا جایگاه حقیقی که آنگونه ادعا می شود را در میان عوام و خواص ترکمن دارا هستند یا عوام فریبی و پوپولیستی است و دور یک محور در حال چرخش هستیم؟ جامعه ترکمن از دیرباز عشیره ای و قبیله ای است و در قدیم الایام با رضایت خان یا ریش سفیدان یک قبیله و طایفه تمام آن طایفه نسبت به تصمیم گرفته شده تمکین می کردند.البته باید توجه کرد منظور از یاشولی انتخاباتی که در سایت ها و مطبوعات ترکمن بازتاب داده میشود افراد ریش سفید نیست بلکه فعالان انتخاباتی است و لفظ یاشولی بکار برده شده در مطبوعات به دلیل مقدس بودن این لفظ است. درباره یاشولی های انتخاباتی باید گفت اغلب یاشولی های انتخاباتی ترکمن از صلاحیت خاص سیاسی برخوردار نیستند و به اعتراف خودآنان یاشولی گری و تجربه آنان مبتنی بر فعالیت ها و تجارب گذشته آنان است که ضرب المثل معروف تجربه بالاتر از علم است را در توجیه عملکرد خویش علم می کنند . یاشولی های انتخاباتی چه کسانی هستند؟سیستم انتخاب آنها چگونه است؟آیا از وجهه مناسبی برخوردار هستند؟سوالاتی است که اغلب ترکمنها در ذهن دارند. بیشتر مردم ما شناخت کافی نسبت به فعالان انتخاباتی خود ندارند و این موضوع باعث سخنان بی شماری در باب یاشولی ها می شود. در هر منطقه ای سیستم ده الی پانزده نفری که ادعای یاشولی گری دارند در انتخابات اظهار نظر می دهند و در عالم واقعیت هم کم و بیش تاثیر گذار هستند.حال باید پرسید آیا یاشولی های انتخاباتی فرد اصلح را به جامعه معرفی می کنند و چگونه انتخاب می کنند؟چرا بیشتر انتخاب ها پشت درهای بسته و غیرعلنی است و شب آخر تبلیغات شایعه پراکنی می شود که اجماع روی فلانی است؟ احزاب در مقابل عملکرد ضعیف اعضای خویش پاسخگوی مردم هستند ولیکن سیستم یاشولی گری و خرد جمعی فاقد چنین خصیصه ای است و مردمی که نسبت به عملکرد نماینده خویش صحیح یا غلط اعتراض دارند به جایی جز لعن و نفرین نمی رسند. اگر بپذیریم که یاشولی ها فردی را راهی مجلس می کنند به عبارتی لااقل باید مقابل وجدان خویش پاسخگو باشند.سوال مهم دیگری که در مقابل این ادعا مطرح می شود بیان این نکته است که چرا نمایندگان سابق که با حمایت یاشولی ها صاحب کرسی مجلس می شوند با حمایت همان یاشولی ها نمی توانند بار دیگر این عنوان را به دست بیاورند؟ شاید ترکیب قومی و طایفه ای ترکمن صحرا ازاهم دلایل باشد ولیکن چرا کسی به عملکرد ضعیف نمایندگان ترکمن اشاره نمی کند؟چرا شهیدان هلاکو و طیار باعث شوردر میان ترکمنها شدند؟شاید بسیاری نمی خواهند بت یاشولی های انتخاباتی شکسته شود. اگر بخواهیم یاشولی های انتخاباتی را بی طرف بدانیم باید بپذیریم که در حال فریب خود هستیم چرا که تجربه نشان داده است چنین امری بسیار سخت است و لااقل در منطقه گنبد یاشولی ها جز چند نفر اعلام حمایت رسمی از کاندیدای خاص کردند و اختلافات قابل توجهی نیز با هم دارند. از ایراداتی به یاشولی های انتخاباتی از طرف طیف تخصیلکرده در معنای عام به یاشولی گری می شود کم تحملی در برابر انتقادات و جواب های قدیمی به سوالات مدرن است. چرا که چندین سال با رویه خویش جلو رفته و تغییر رویه خویش را نمی پذیرند .در طیف دیگر این یاشولی های چند نفره کمتر کسی جز نزدیکان خود را به جمع خود معرفی می کنند که جای شبهات بی شماری دارد. از سویی دیگر شنیده می شود دربرخی از شهرها برخی افراد در لباس یاشولی افرادی را برای قیچی کردن آرای دیگری به عرصه انتخابات وارد می کنند که در صورت صحت باید ترکمنها به حال خود تاسف بخورند. از رفتارهایی که یاشولی های انتخاباتی مرتکب می شوند و باعث شده است بسیاری از کاندیداهای شاخص با وجهه بالا در میان مردم از هم اکنون کم و بیش از عدم تمکین خود به طور غیر مستقیم خبر بدهند . در این شرایط در میان یاشولی های انتخاباتی ترکمن اختلافاتی شنیده می شود که می توان گفت از روی عشق آنان یا بی اطلاعی آنان است،مثلا بومی بودن مساله ای است که یاشولی های گنبد از اکنون دو کاندیدای شاخص را به غیر بومی بودن محکوم می کنند . این نظرات که به میان عامه و خواص مردم رخنه کند باعث بدبینی ناخودآگاه مردم می شود. به نظر بسیاری از تحصلیکرده های ترکمن طایفه ای کردن انتخابات نیز حاصل کار یاشولی ها است .چرا که استقلال نظر ندارند و این عدم استقلال به دلیل عدم تمکین بزرگان طوایف بزرگ است .به عبارتی طوایف بزرگ با طایفه ای کردن انتخابات به دنبال اهداف خویش هستند و سخنرانی ها و نطق های بسیاری از رگه های طایفه پرستی را می توان به وسیله طوایف بزرگ مشاهده کرد که یاشولی های ترکمن تا به عصر حاضر نتوانستند علیرغم ادعای خود مقابل این پدیده شوم ایستادگی کنند . گاهی اوقات هم خود به این مسائل دامن می زنند.البته گروهی نیز برای ناموفق بودن این طرح قدیمی و شوم مثالهایی از رای بالای برخی ها می آورند که در مقابل رای بالا انواع تهمت ها را به جان خریدند. بسیاری از کاندیداها،جوانان و تحصیلکرده ها یاشولی ها به رسمیت نمی شناسند آیا منیت خواهی،خودخواهی و خود بزرگ بینی کاندیداها،جوانان و تحصیلکرده ها باعث این امر شده است یا رفتار یاشولی ها نیز در شکل گیری این امر موثر بوده است؟ هنگام رخدادهای حساس اجتماعی چون انتخابات باید به نظرات و سوالات طرح شده احترام گذاشت و واقعیت ها پذیرفت و با گفتن اینکه قصد از سوال خیر است از سوالات مردم نبایدشانه خالی کرد،به عبارتی نباید مصداق ضرب المثل دیگی که برای من نجوشد بگذار سر سگ در آن بجوشد عمل کرد.

[su_button url=”https://www.dropbox.com/s/vtc3legmuzlr35t/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1.pdf?dl=0″ target=”blank” style=”stroked” background=”#2972f2″ icon=”icon: hand-o-down”]دریافت فایل در قالب PDF[/su_button][su_button url=”https://www.dropbox.com/s/qq4iq6w2t8wy77a/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1.docx?dl=0″ target=”blank” style=”stroked” background=”#2972f2″ icon=”icon: hand-o-down”]دریافت فایل در قالب WORD[/su_button]

اولکامیز / اولکامیز

در باره نویسنده / 

امید بایندری

کنشگر و مدافع حقوق بشر

مطالب مرتبط

اطلاعیه ها

 • حکم اعدام توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم

  حکم اعدام توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی را محکوم میکنیم موجی از اعتراضات گسترده‌ ایرانی ها به صدور حکم اعدام برای خواننده معترض توماج صالحی، از جانب دادگاه انقلاب اصفهان به راه افتاده است. هموطنان معترض مان در سراسر جهان با حمایت معترضین جامعه مدنی کشورهای جهان به راه افتادند تا نهادهای مدافع حقوق بشر، دمکراسی و سکولاریزم صدای اعتراض شان…

 • 🛑 اطلاعیه مشترک شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم

  با ادای احترام به همه رزمندگان انقلاب پرشکوه “زن، زندگی، آزادی” که این چنین قهرمانانه و فداکارانه در سراسر ایران با نظام جنایت پیشه جمهوری اسلامی نبرد می کنند؛با گرامی داشت یاد عزیز جوانان و همه انسان هایی که در راه رهایی ایران و پاسداشت شأن و حرمت انسانی جان فدا کردند؛و با الهام از…

 • بیانیه ۳تشکل ترکمن صحرایی بمناسبت روز جهانی حقوق بشر ۲۰۲۲

  روز جهانی حقوق بشر نوید بخش دنیایی مبتنی بر آزادی و برابری     دهم دسامبر امسال هفتاد وچهارمین سالگرد روزجهانی حقوق بشر است. سند تاریخی منشور ویا اعلامیه جهانی حقوق بشر بمثابه یک عهد و پیمان بین‌المللی در روز دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. ازآن پس این روز بنام روز جهانی حقوق بشر درحافظه تاریخی بشریت برای همیشه…

 • نامه۵ سازمان زنان ملیتهای تحت ستم درایران به۹ سازمان بین المللی

  نامه پنج سازمان زنان ملیت‌های تحت ستم درایران به نه سازمان بین المللی، ازجمله امنستی اینترناسیونال ویونیسف… ازابراز همبستگی شما متشکریم، اما زمان اقدام فوری درایران فرا رسیده است! به: سازمان ملل، یونیسف، عفو بین الملل، سازمان بین المللی کار،ENNHRI  وهرکسی به مدافعان حقوق بشر درایران اهمیت می دهدموضوع :  ازابراز همبستگی شما متشکرم، اما زمان اقدام فوری برای…

 • به حمایت مقاومت کردستان به پیوندیم

  درحمایت از مقامت کردستان ایران به اعتصاب سراسری به پیوندیم تاریخ جنبش‌های سیاسی و اجتماعی ایران خیزش ها و انقلاب هایی را در دل خود جای داده که بنا به شرایط و ویژه گی ها ، بخشی از نواحی و اتنیک های ایران نقشی چشمگیر و تاثیر گذار در شکل گیری روند آن وقایع تاریخی…

 • فراخوان سه ائتلاف سیاسی به مناسبت چهلمین روز جمعه‌ی خونین زاهدان و همدردی با مردم خاش

  برای چهلمین روز جمعه‌ی خونین زاهدان و همدردی با مردم خاش پس از جمعه‌ی سیاه و خونین خاش در حالی به چھلمین روز جمعه‌ی سیاه و خونین زاھدان که در ھشتم مھرماه ١۴٠١ اتفاق افتاد نزدیک می‌شویم که رژیم سفاک جمهوری اسلامی جمعه‌ی خونین دیگری را در ١٣ آبان در شهرستان خاش رقم زد که…

 • اطلاعیه‌

  “کؤنگلۆنگ تاپان دۇست یۇلوندا، جان بِرگین”“جان ده در راه دوستی که دل آرامِ توست”“ماغتئمغولئ پئراغئ” همایش بزرگداشت ۲۸۹-مین سالگرد تولد شاعر بزرگ تورکمن، مختومقلی فراغی در “آق توقای”، با هماهنگی استانداری گلستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و شورای هماهنگی جمعیت‌ها و انجمن‌های ادبی-فرهنگی تورکمنصحرا برگزار می‌گردد. مکان:آق‌توقای- آرامگاهزمان:پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت، مراسم رسمی…

 • اطلاعیه مشترک دو سازمان فرهنگی وسیاسی ونیز حقوق بشری ترکمن صحرا

  نه به جنگ، پیش بسوی صلح ، تفاهم وهمکاری هرچه گسترده تر جهانیان برای حقوق بشر، آزادی و دمکراسی  رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، برای حل مسایل و مشکلاتی که روسیه در رابطه با اوکراین دارد، راه جنگ را پذیرفته در روز ۲۴فوریه ۲۰۲۲ فرمان اعزام قوای نظامی صادر نمود و دنیا را در وضعیت بیم وهراس…

 • اعتراض مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا بسازمان ملل

  اعتراض سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا   به برگزیدن جمهوری اسلامی ایران، به عضویت کمیسیون مقام زن در سازمان ملل اخیرا برخلاف انتظار جامعه مدنی جهانی بویژه جامعه مدنی ایران  در رسانه های سراسر جهان اعلام شد جمهوری اسلامی ایران، به عضویت کمیسیون مقام زن درسازمان ملل متحد برگزیده شده است. سوال سازمان  مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا  از مسئولین سازمان…

 • درباره سایت

  در این وب سایت و در شبکه های اجتماعی , مدافعان حقوق بشر تورکمنصحرا به کمک شما عزیزان تلاش می کنیم تا صدای مردمی که از دیرباز مورد ظلم و ستم بوده و هستند رو به گوش جهانیان برسانیم.
  تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

  بیشتر از HRDTurkmenSahra کشف کنید

  برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

  ادامه مطلب